Ifølge reglerne på elmarkedet har alle elkunder i Danmark én samlet leverandør af el.

  • Dit netselskab ejer elnettet i dit lokalområde, og som er transportør af el frem til din bolig (Elinord A/S).
  • Din elleverandør er det firma, hvor du køber din strøm. På hjemmesiden elpris.dk kan du se, hvilke elhandlere der på markedet.

Som elkunde skal du altid skal kontakte din elleverandør, hvis du for eksempel har spørgsmål til forbrug eller skal melde flytning. Elleverandøren og netselskabet er to forskellige selskaber.

Tekniske forhold omkring elmåler og elnet
Du kan som udgangspunkt altid kontakte din elleverandør. Ved spørgsmål vedrørende nettekniske forhold vil din elleverandør sørge for at videreformidle kontakten til os. Det vil nemlig fortsat være os, der står for de nettekniske forhold omkring din elmåler, og som skal sikre, at elnettet fungerer. Det vil også være os, der håndterer tilslutninger til elnettet, for eksempel i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.