Ifølge reglerne på elmarkedet har alle elkunder i Danmark én samlet leverandør af el.

  • Dit netselskab ejer elnettet i dit lokalområde, og som er transportør af el frem til din bolig (Elinord A/S).
  • Din elleverandør er det firma, hvor du køber din strøm. På hjemmesiden elpris.dk kan du se, hvilke elhandlere der på markedet.

Som elkunde skal du altid skal kontakte din elleverandør, hvis du for eksempel har spørgsmål til forbrug eller skal melde flytning. Elleverandøren og netselskabet er to forskellige selskaber.

Tekniske forhold omkring elmåler og elnet
Du kan som udgangspunkt altid kontakte din elleverandør. Ved spørgsmål vedrørende nettekniske forhold vil din elleverandør sørge for at videreformidle kontakten til os. Det vil nemlig fortsat være os, der står for de nettekniske forhold omkring din elmåler, og som skal sikre, at elnettet fungerer. Det vil også være os, der håndterer tilslutninger til elnettet, for eksempel i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.

 

Sms-service

Sms-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af vores sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til sms-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

Tilmeld eller afmeld sms-service

Tilmeld sms- og mailservice
Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til sms-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

Afmeld sms-service
Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske sms-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af sms-service.