Hvis du skal grave

Hvis du skal grave med erhvervsmæssigt formål i arealer, på land eller i havbunden inden for søterritoriet, skal du forespørge i LER (www.ler.dk), inden du begynder på arbejdet

Skal du grave på privat grund, har du også pligt til at forespørge i LER.

Hvad er LER?

LER - Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund. Herunder indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Inden du skal grave, skal du slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark.

Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.

Se placering af vores ledninger

Ledningsinfo er ”selvbetjent ledningsoplysning” via internettet.

Du må KUN bruge siden som vejledning vedrørende Elinords ledningsanlæg, og kortet er KUN til orientering. Der kan forekomme fejlplaceringer af ledninger.

Klik for at få adgang til Ledningsinfo 

Kontakt Elinord via mail elinord@elinord.dk, hvis du har spørgsmål til ledningsnettet.

Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering fra ældre ledningsplaner, GPS opmåling i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden på placeringen af ledninger. Hvor der er flere ledninger i et tracé, kan de enkelte ledninger være fortegnet.