Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelserne omhandler blandt andet bestemmelserne om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Elinord A/S.

Bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet

Vilkår for serviceniveauet mellem Elinord A/S og elleverandør

Aftale mellem Elinord A/S og elleverandør om brug af distributionsnettetØvrige bestemmelser vedrørende elforsyning kan du finde på sikkerhedsstyrelsen.dk.

Samarbejdsaftaler

Generel tilladelse
I henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen "Drift af elforsyningsanlæg" afsnit 5, 3. udgave, kap 4.6.2 gives hermed en generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører må udføre følgende opgaver på lavspændingsnettet:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe
  • Tilslutning og demontering af stikledninger i kabelskabe

Arbejdet skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Elinord.

Tilslutning af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet 2007 del B installation og tilslutning.

Se Fællesregulativet 2017

Ved de nævnte opgaver påtager elinstallatøren sig visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning, som det fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser i afsnit 5.

Deklaration

Miljødeklarationen beskriver brændselsforbruget og miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el som en gennemsnitsværdi for det foregående kalenderår.

Miljødeklaration 2017