Elinord - Dit netselskab

Elinord leverer el til private husstande og virksomheder i Sæby, Strandby, Frederikshavn by, det meste af Elling og oplandet i dette område.

Selvom du som kunde kan købe el, hvor du ønsker, er der kun ét elnet, som transporterer strømmen ud til dig. Det betyder, at Elinord, der sørger for ledningsnettet, har monopol på området.

Elnettet i vores område består af følgende ledningstyper:

  • 32 kilometer med 60 kV
  • 168 kilometer med 10 kV
  • 403 kilometer med 0,4 kV


Vi har 6 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret mellem 60 og 10 kV.

Derudover er der 223 transformerstationer, hvor strømmen bliver transformeret ned fra 10 kV til 0,4 kV (lavspænding).

Endelig har vi ca. 5.700 kabelskabe, hvor strømmen bliver fordelt ud til de enkelte forbrugere. Det er der, du som kunde er koblet på.

Fra sikringerne i kabelskabene overtager du ansvaret og ejerskabet for ledningen. Fejl efter sikringerne i kabelskabet skal du have en elinstallatør til at ordne, og det skal du selv betale for. Fejl før sikringerne i kabelskabet tager vi os af.

Hvem leverer min strøm?

Herunder kan du indtaste din adresse og se, hvilket elnetselskab, der leverer din strøm. Det er dette elnetselskab, du skal kontakte, hvis du oplever driftsforstyrrelser på elnettet.

 

Hvordan køber jeg strøm

I modsætning til elnettet er der konkurrence på elprisen. Du kan derfor købe el, hvor du har lyst.

Se og sammenlign elpriser på elpris.dk

Teknik

Der er naturligvis en del teknik forbundet med at producere, transportere og måle el. Det væsentlige er dog, at du som kunde har den strøm, du har brug for.

Det er vores opgave at levere strømmen med den rigtige frekvens og den rigtige spænding. Det behøver du som hovedregel ikke bekymre dig om.

Så effektivt som muligt
Hele processen med at lave og transportere el, forsøger vi at gøre så effektiv og billig som mulig. Det gælder såvel indkøb af brændsel som produktion, transport og levering af el til dig som kunde.

På den måde belaster vi miljøet mindst muligt, og samtidig får du dit el så billigt som muligt.

Du betaler for dit el efter den mængde, du bruger. Det er vores opgave at måle dit forbrug korrekt.