Hop til hovedindhold

Håndtér nye installations-tilmeldinger her

Elinord A/S anvender Eltilmelding.dk til alle former for oprettelser, ændringer, nedlæggelser mv. af elinstallationer.

Eltilslutning på byggegrund
Eltilslutning på byggegrund

Her finder du blanketten Afprøvning af måler

Tilmelding af solceller

Læs mere om tilmelding af solceller for elinstallatøren.

Solceller på tag af hus
Solceller på tag af hus

Samarbejdsaftaler

 

Generel tilladelse
I henhold til BEK nr. 1608 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg” § 46  gives hermed en generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører må udføre følgende opgaver på lavspændingsnettet:

  • Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe
  • Tilslutning og demontering af stikledninger i kabelskabe

Arbejdet skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Elinord.

Tilslutning af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende Fællesregulativ.

 

Se Fællesregulativet 2022 

Ved de nævnte opgaver påtager elinstallatøren sig visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning, som fremgår af Elsikkerhedsloven. 

Se Bekendtgørelse om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektriske materiel. 

 

Se Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.