Elinord A/S

Elinord A/S´ opgave er at sikre en stabil forsyning af el til private hustande og virksomheder i Sæby, Strandby, Frederikshavn by, det meste af Elling og oplandet i dette område.

Vedtægter

For Elinord A/S er der vedtaget et sæt vedtægter, der formelt beskriver det selskabss måde at fungere på.

Vedtægter for Elinord A/S

 

Energispareindsats

Elinords energispareindsats varetages af Frederikshavn Forsyning A/S.

Læs mere om, hvordan vi opfylder energispareindsatsen.